Abacus má certifikovaný server pro SUSE® SLES 12 

 
 
Abacus Electric má jako první lokální dodavatel z ČR certifikovanou konfiguraci serveru pro SUSE® SLES 12. Server i-2220Q-X11V je vhodný především jako uzel pro Ceph. Jedná se o 2U server s procesorem Intel Xeon E3, doporučenou maximální kapacitou 48TB, dvojicí SSD disků a dvojicí 10GbE portů. Konfigurace byla navržena optimalizována pro instalace CEPHu. K dispozici jsou i další modifikace této sestavy.

Supermicro a SUSE Linux globálně

19.července 2017 společnosti Supermicro a Suse Linux oznámili globální spolupráci. O ní se můžete dočíst zde, případně na celosvětové SUSE konference - SUSECON, která se bude konat v Praze 25.-29. září 2017. Supermicro konfigurace pro SUSE Linux lze nalézt zde.

Co je CEPH a k čemu je dobrý?

Mezi nejčastěji nasazovaná softwarová řešení SDS patří SUSE Enterprise Storage, open source systém, postavený na bázi svobodného projektu Ceph. Inteligentní softwarově definované úložiště, postavené na řešeno SUSE Enterprise Storage, umožňuje transformovat infrastrukturu datových úložišť směrem k nákladově efektivnějším, vysoce škálovatelným a odolným datovým úložištím, připraveným adaptovat se na měnící se požadavky firem. Na projektu Ceph pracují stovky vývojářů a na finalizaci softwarového produktu pro firemní nasazení se podílí právě společnost SUSE. Celkově má Ceph desítky milionů instalací v rámci kompletních řešení privátních cloudů. Úlohou SUSE a jeho řešení SUSE Enterprise Storage je zajistit robustní a vysoce škálovatelná podniková úložiště, postavená na komoditním hardwaru. SUSE řeší kompatibilitu softwarové vrstvy s hardwarem různých výrobců a související certifikace. Další informace o SDS (Softwarově definovaných storage řešení naleznete níže v článku společnosti SUSE.


Softwarově definovaná budoucnost ukládání dat

Cloud, virtualizace i softwarově definované sítě jsou dnes běžnými technologiemi, které pomáhají firmám i organizacím zvyšovat efektivitu a snižovat náklady. Dalším krokem k ještě efektivnějším datovým centrům s dostatkem kapacity jsou softwarově definovaná úložiště.V posledních letech netrápí provozovatele a uživatele datových center ani tak samotný výpočetní výkon instalovaných strojů, který je díky velmi výkonným, a přitom dostupným, procesorům zpravidla více než dostatečný. Skutečným problémem je nepřetržitý a stále se zrychlující růst objemu uchovávaných dat. Jednotlivé prognózy se liší, ale experti se shodují, že se objem dat, uchovávaných v datových centrech, každých 18 měsíců přibližně zdvojnásobuje. Rychlý růst objemu uchovávaných dat je jednou z hlavních příčin rostoucích nákladů. Přestože totiž celosvětově klesají ceny hardwaru, a tedy i úložišť, tento pokles je mnohem pomalejší než růst objemu ukládaných dat.Moderní koncepce úložišť

Aby mohla datová kapacita datových center dále růst při přijatelných nákladech, je třeba hledat náhradu za v současnosti nejpoužívanější úložná zařízení. Velkou nevýhodou těchto tradičních typů úložišť, nejčastěji označovaných jako SAN Appliance, je jejich proprietární, drahý hardware a omezená škálovatelnost. Tradiční, jednoúčelová úložná zařízení sice mohou být odladěna pro specifickou úlohu (databázové aplikace s obrovským počtem přístupů za sekundu, datová analytika náročná na rychlost poskytování dat atd.), ale pro dlouhodobé uchovávání rychle rostoucího objemu dat jsou svojí koncepcí nevhodná a pro tento účel i zbytečně nákladná.

SAN zařízení představují proprietární systémy, ve kterých je jejich hardware a software integrován v nerozdělitelný celek. Jakákoli změna hardwaru je proto velmi nákladná a celkové náklady na ukládání dat zvyšují rovněž pravidelné platby za licence proprietárního softwaru daného úložiště.

Řešení masivního škálování datového úložiště s udržitelnými náklady hledá svoji inspiraci v cloudových službách. Podobně jako v případě cloudových služeb jsou i tzv. softwarově definovaná úložiště (Software Defined Storage, SDS), tvořena velkým počtem zcela běžných, komoditních serverů, se softwarovou vrstvou, která se stará o řízení ukládání dat (redundanci serverů pro případ poruchy hardwaru či výpadku připojení, vzájemnou komunikaci serverů, distribuci dat mezi servery atd.).Masivní škálovatelnost

Mezi hlavní přednosti softwarově definovaných úložišť patří použití komoditního hardwaru, tedy zcela běžných serverů, vybavených potřebnými procesory a požadovaným počtem pevných disků. Počet severů lze prakticky neomezeně škálovat a tím i navyšovat kapacitu celé softwarově definované úložné infrastruktury. Zatímco do klasických SAN zařízení je nezbytné kupovat pevné disky certifikované výrobci za několikanásobek běžné ceny disků, v případě SDS může provozovatel datového centra volit z běžně dostupných disků i dalších hardwarových součástek. Do serverů zapojených v rámci SDS lze přidávat procesory, operační paměť nebo třeba snadno vyměnit jeijch současné síťové rozhraní za nové, výkonnější. Výroba aktuálního komoditního hardwaru v obrovských sériích přitom zajišťuje nejen dostupnou cenu komponent, ale také širokou vzájemnou kompatibilitu, jakou výrobci klasických SAN zařízení nemohou, a z ekonomických důvodů ani nechtějí, zajistit.

Klíčem je software

Aby bylo možné vybudovat výkonné úložné řešení z levných komoditních serverů, je třeba na úrovni softwaru řešit distribuci dat mezi servery a ochranu před nedostupností či ztrátou dat způsobenou výpadem některého z uzlů či poruchou hardwaru. Existuje celá řada softwarových řešení SDS pracujících zcela nezávisle na použitém hardwaru, přičemž většina z nich je postavena na open-source softwaru, resp. na Linuxu.

Mezi nejčastěji nasazovaná softwarová řešení SDS patří SUSE Enterprise Storage, open source systém, postavený na bázi svobodného projektu Ceph. Inteligentní softwarově definované úložiště, postavené na řešeno SUSE Enterprise Storage, umožňuje transformovat infrastrukturu datových úložišť směrem k nákladově efektivnějším, vysoce škálovatelným a odolným datovým úložištím, připraveným adaptovat se na měnící se požadavky firem. Na projektu Ceph pracují stovky vývojářů a na finalizaci softwarového produktu pro firemní nasazení se podílí právě společnost SUSE. Celkově má Ceph desítky milionů instalací v rámci kompletních řešení privátních cloudů.

Úlohou SUSE a jeho řešení SUSE Enterprise Storage je zajistit robustní a vysoce škálovatelná podniková úložiště, postavená na komoditním hardwaru. SUSE řeší kompatibilitu softwarové vrstvy s hardwarem různých výrobců a související certifikace. V České republice spolupracuje SUSE se společností Abacus, největším českým výrobcem serverů, jehož stroje jsou certifikovány pro provoz řešení SUSE Enterprise Storage.Jasná cesta do budoucna

Softwarově definovaná úložiště v současné době spravují přibližně 10 procent světové kapacity datových center. Analytici společnosti Gartner ovšem ve své zprávě Gartner Predicts 2016: Managing Storage Costs, Complexities and New Kinds of Vendor Partnerships, předpovídají SDS skvělou budoucnost. Již v roce 2019 by totiž podíl dat, spravovaných v softwarově definovaných a integrovaných, hyper-konvergovaných úložištích založených na x86 architektuře, měl dosahovat více jak 50 procent celkové datové kapacity. Vhodnost nasazení SDS namísto klasických SAN úložišť je třeba posuzovat u každého projektu zvlášť. Softwarově definovaná úložiště jsou v současné podobě vhodná především pro dlouhodobější uchovávání obrovských objemů dat, která je třeba bezpečně zálohovat, ale není rozhodující vysoká rychlost přístupu k těmto datům pro jejich zpracovávání v reálném čase. SDS jsou typicky vhodná například pro ukládání velkých objemů multimediálních dat (archivy televizí, rádií, webové videoservery atd.), dlouhodobé uchovávání záznamů z bezpečnostních kamer nebo například spolehlivé ukládání dat produkovaných vědeckými pracovišti (meteorologická data, záznamy z teleskopů, satelitní snímky ad.). Doménou SAN zůstanou rychlé databázové aplikace, provoz e-shopů a další řešení pracující s daty v reálném čase. Největší datový boom se ale bude odehrávat právě na poli softwarově definovaných úložišť.Porovnání tradičních úložišť (SAN) a softwarově definovaných úložišť (SDS)

Softwarově definovaná úložiště mají oproti klasickým úložným zařízením celou řadu výhod. Komoditní hardware úložišť typu SDS neomezuje provozovatele datového centra při dalším rozšiřování úložné kapacity a přijde na zlomek ceny oproti proprietárním SAN řešením.


tradiční úložiště (SAN)Softwarově definovaná úložiště (SDS)
Hardware:proprietární, nákladně vyvíjenýkomoditní, standardizované x86 stroje
Kompatibilita:omezená a náročně ověřovanáširoká, díky komoditnímu hardwaru
Škálovatelnost:omezená a nákladnájednoduchá, levná a svobodná
Přístup k zajištění spolehlivosti:proprietární komplexní hardware vyvíjený s cílem zabránit výpadkuredundantní architekturu neohrožuje výpadek jednotlivých uzlů
Víceuživatelský přístup:obtížně řešitelný (musí být "zadrátovaný" na úrovni proprietárního HW)snadný


Proč přejít na softwarově definované úložiště právě teď?

Softwarové definovaná úložiště mají řadu technologických i ekonomických výhod. Pomohou prodloužit životní cyklus vašeho současného hardwaru a splnit nároky na neustále rostoucí objem uchovávaných dat. Co je vhodné zvážit před jejich nasazením?V loňském roce realizovala německá společnost SUSE průzkum mezi 1 200 senior IT manažery s rozhodovacími pravomocemi v 11 různých zemích, který přinesl velmi zajímavá zjištění v oblasti ukládání dat ve firmách. Naprostá většina firem totiž v posledních 12 měsících zásadním způsobem přehodnocovala svoji strategii ukládání dat, zejména z důvodu nespokojenosti s se současnými náklady na úložnou kapacitu, výkonem, složitostí a fragmentací jejich současného úložného řešení. Plných 95 procent firem projevilo zájem o škálovatelnost a efektivitu softwarově definovaných úložišť (Software Defined Storage, SDS) a hned 63 procent respondentů plánuje nasazení SDS během následujícího roku.SDS udrží náklady na uzdě

Z hlediska nákladů na firemní IT infrastrukturu spočívá přínos softwarově definovaných úložišť především v možnosti efektivně a po delší dobu využívat již pořízená zařízení a rozšiřovat úložnou kapacitu doplněním dalšího komoditního hardwaru. Úložná řešení typu SDS, postavená například na softwaru SUSE Enterprise Storage, mají otevřenou architekturu, do které lze v případě potřeby doplňovat další úložná zařízení. Rozšiřitelnost tradičních typů úložišť, nejčastěji označovaných jako SAN Appliance, postavených na proprietárních technologiích, je oproti SDS omezená a jejich životní cyklus se řídí dle podpory poskytované jejich výrobcem.

Právě ochrana investic a možnost dalšího rozšiřování kapacity paří mezi hlavní důvody, proč firmy a organizace po celém světě SDS nasazují. Úložná infrastruktura není omezena na prvky jediného výrobce a při rozšiřování lze volit z hardwaru od různých dodavatelů, aktuálně dostupného na trhu. Namísto značných kapitálových investic do tradičních úložných řešení lze softwarově definované úložiště vybudovat s již vlastněným hardwarem a později jej s nízkými náklady rozšiřovat dle aktuální potřeby.Efektivnější správa SDS

Technologie softwarově definovaných úložišť umožňuje správcům firemního IT efektivněji řídit úložnou infrastrukturu, která je navíc připravena na pokrytí exponenciálně rostoucího objemu dat. SDS využívá virtualizační technologie pro oddělení dat od úložného hardwaru. Vytvoří se virtuální úložiště, nezávislé na fyzickém hardwaru, jehož kapacitu lze distribuovat různým aplikacím i uživatelům. Toto virtualizované uložiště je možné snadno spravovat a rozšiřovat. Vysoce redundantní infrastruktura SDS je extrémně odolná proti výpadkům, jelikož jsou jednotlivé uzly (úložná zařízení) navzájem nahraditelné a porucha či nedostupnost některého (či více) z uzlů nezpůsobí výpadek celého úložiště ani ztrátu dat.

Bez ohledu na použitý hardware, jeho fyzického rozmístění nebo použitou úložnou platformu lze softwarově definované úložiště spravovat z jednoho místa a pode aktuální potřeby rychle řídit přiřazení nebo rozšíření zdrojů. Flexibilita řízení a poskytování úložných zdrojů je přitom další zásadní výhodou SDS oproti proprietárním úložištím typu SAN.

Způsoby nasazení SDS

V zásadě existují dva odlišné způsoby, jakými lze softwarově definované úložiště implementovat. Prvním z nich je kompletní řešení připravené výrobcem, obsahující hardware a softwarovou vrstvu, která řídí úložné řešení v souladu s filozofií SDS, tedy s oddělením dat od fyzické infrastruktury. Toto řešení, už proto, že obsahuje hardware konkrétního dodavatele s pevně danými parametry, se ovšem v principu příliš neliší od proprietárních SAN řešení.

Pro většinu firem bude proto mnohem výhodnější druhý ze způsobů nasazení SDS. Ten představuje pouze softwarovou vrstvu, kterou lze implementovat prakticky nad libovolný hardware, včetně zařízení, která již firma vlastní. Hlavním představitelem tohoto typu řešení SDS je SUSE Enterprise Storage, open source systém, vycházející ze svobodného projektu Ceph. Tento software, určený pro vytváření inteligentních softwarově definovaných úložišť, je možné implementovat nad dlouhou řadou komoditních úložných zařízení a vytvořit tak vysoce škálovatelnou a odolnou úložnou infrastrukturu.

Firma SUSE své řešení SUSE Enterprise Storage neustále vyvíjí ve spolupráci s rozsáhlou komunitou vývojářů projektu Ceph a certifikuje hardware vhodný pro použití k budování SDS. V České republice dodává zařízení certifikovaná pro SUSE Enterprise Storage především firma Abacus, největší tuzemský výrobce serverů.Nasazení SDS dobře promyslete

Přechod na softwarově definované úložiště představuje zásadní změnu ve firemní IT infrastruktuře. V rámci přípravy je proto třeba zvážit několik zásadních hledisek implementace SDS:

Využití stávajícího hardwaru:

Jedním z přínosů SDS má být úspora nákladů. Hledejte tedy řešení, ve kterém bude možné v maximální míře využít váš stávající hardware a prodloužit tak jeho životní cyklus.

Budoucí rozšiřitelnost:

Vysoká škálovatelnost SDS předpokládá postupné rozšiřování úložné infrastruktury. Jak snadno lze v rámci vámi zvoleného řešení přidávat další úložná zařízení? Je zvolené řešení připraveno na automatickou integraci nových uzlů?

Omezení architektury:

Přechodem na SDS se zbavujete závislosti na dodavateli zařízení typu SAN. Nevzniknou ale nová omezení? Podporuje dodavatel softwarové vrstvy SDS dostatečně širokou škálu hardwaru různých výrobců? Certifikuje pro svoje řešení SDS běžně dostupný hardware?

Softwarově definovaná úložiště jsou vhodná především pro ukládání obrovských objemů dat, ke kterým není nutné mít co nejrychlejší přístup v reálném čase. Proto zvažte, zdali je SDS vhodné právě pro vaše úlohy a styl využívání úložiště. Seriózní dodavatelé umožní vyzkoušení jejich řešení SDS s vašimi aplikacemi a daty, abyste si mohli softwarově definované úložiště otestovat přímo ve vašem prostředí. 
 
 
Abacus má certifikovaný server pro SUSE® SLES 12
 
 
 
 
 
 
 
/0 items
0
Cart/Total 

 

 

  
 
  

Copyright © 2024 CyberSoft s.r.o.

 
 

The operation of our website www.abacus.cz we use so-called cookies. Cookies are files used to customize site content to measure its performance and generally to ensure your maximum satisfaction. By using this site, you agree with the way the cookie treat.